lørdag, oktober 22, 2005

Er du hesteeier bør du lese dette...

Bileksos inneholder en mengde forskjellige gasser og partikler, fra svakt giftige til dødelige. Å puste inn disse gassene fører til en rekke symptomer, alt fra svak kvalme og hodepine til lungebetennelse, kroniske luftveislidelser, ja i verste fall plutselig død som følge av inhalering av karbon-monoksid (CO).

For hester vil de vanligste symptomene være knyttet til luftveiene, samt til hestens generelle allmenntilstand. Ved inhalering av større mengder eksos må en påregne at hestens prestasjonsevne reduseres over tid. Enda verre er det at hesten kan produsere store mengder slimstoffer i luftveiene etter å ha pustet inn gasser og partikler fra eksosen, noe som kan føre til bronkitt, lungebetennelse, åndedrettsbetinget reisesyke eller slimplugger i pusteorganene.

Vitenskapelige forsøk har vist at det er opptil 10 ganger så høy konsentrasjon av eksos inne i en hestehenger som langs veien ellers. I følge den australske veterinæren Dr. John Crowley vil slike eksosmengder medføre en betydelig reduksjon i prestasjonsevnen for hester som transporteres over lengre distanser i en hestehenger.

Den enkleste og mest fornuftige måten å unngå dette problemet på er å avlede eksosen fra trekkbilen vekk fra hengeren.
Det australske firmaet Exhaust Fume Diverter (EFD) har laget en elegant løsning for dette, se deres nettside http://www.efd.net.au.
Jeg er representant for dette firmaet i Norge, og har nylig montert systemet for å prøve det ut under norske forhold.
Er du interessert i mer informasjon om EFD-systemet, ta kontakt med Morten Haugen på epost eller telefon (se øverst til høyre på siden).

Ingen kommentarer: