fredag, desember 30, 2005

"Til hest med Darwin" av Toby Green


-Vi forstår best når vi ikke tenker. (Toby Green)

Toby Green har fulgt i Darwins fotspor 165 år etter vitenskapmannens utforskning av Sør-Amerika på 1830-tallet, for det meste til hest. Underveis under den ett år lange reisen, preget av til dels ensomhet og til dels gjestfrihet, observerer og reflekterer forfatteren over Darwins teorier sett i lys av det som har skjedd på jorden i tiden som har gått etter at Darwins teorier ble lansert.
Av interessante ting kan nevnes Toby Greens betraktninger om at språkets utvikling, som ved at de perspektivistiske stammespråkene er beseiret av vårt generaliserende språk, har gitt oss teorier som skal forklare verden, og som igjen har medført en ytterligere generalisering. Sitat: "Alle disse generaliseringene er forfalskninger. Det er først når vi synker tilbake i vårt naturlige selv, når språk og almengjøring slipper taket i oss, at vi vender oss mot vår opprinnelse, og da blir smerten over adskillelsen fra dette opprinnelige i oss nesten ikke til å bære."
Og hvor står teorien om naturlig utvelgelse i dag? Bor det ikke i dag mennesker på steder "hvor de ikke har bedre naturlige forutsetninger enn de stedlige artene og stammene"? Her kommer den kulturelle evolusjonen inn i bildet...
Menneskene er jordens desidert sterkeste, men er vi så sterke at vi tar knekken på oss selv?
Interessant er det også å lese om erfaringen forfatteren - på samme måte som Darwin - gjorde i de endeløse, totalt ensformige ukene gjennom Patagonia ("uten befolkning, uten trær, uten fjell"). Dette landskapet forandrer den som vandrer gjennom det, ved at tankene rett og slett forsvinner. Det er til slutt ingenting å tenke på, noe som gjør at tenkingen tilsynelatende tar slutt. Men det er kun den gamle, analytiske tenkemåten som opphører. En går over i en instinktiv tilstand, hvor språket blir overflødig, en absorberes av slettelandet slik at "all synlig natur - hver ås, hvert tre og blad - reflekteres med mirakuløs skarphet."
En særdeles viktig og tankevekkende bok. Meget lesverdig - anbefales på det sterkeste!