torsdag, november 10, 2011

"Snart er det oss" av Ida Zachariassen Sagberg


Novellesamlingen “Snart er det oss” er Ida Zachariassen Sagbergs debut som forfatter.
Boka er på 134 sider, og inneholder elleve til dels korte historier om det man kan kalle vanlige mennesker; folk du kan finne på Amfi Pyramiden i Tromsø eller på et hvilket som helst annet handlesenter, på biblioteket, i svømmehallen eller i en vilkårlig boligblokk hvor som helst i landet. Det gjennomgående temaet i novellene er forholdet mellom mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser; om mellommenneskelig dramatikk og skjebner på ulike plan.

Sagberg fremstår som en god forteller. Hun behersker kunsten å være antydende slik at den som leser i relativt stor grad selv kan danne seg et bilde av den ytre handlingen. Novellene fungerer dermed som små tannhjul som griper inn i og kommuniserer med leserens egne tanker og erfaringer.

Historiene tar raskt grep, hanen spennes tidlig og interessen vekkes for hva som venter, litt på samme måte som det man kan oppleve ved å la tankene dvele ved bildet av stupetårnet på bokomslaget.

Det er noe lavmælt og nøkternt over fortellerstemmen, som i hovedsak formidler hovedpersonenes egne tanker og tankerekker. Det veksles mellom å skrive i tredjeperson og i jeg-form. Karakterene virker troverdige, historiene rundt likeså.

Språket i boka flyter godt og uanstrengt, og tekstene virker godt gjennomarbeidede. Selv om boka ikke er skrevet på dialekt gjør enkelte spesielle a-endinger sammen med andre dialektiske tilnærminger at språket får en kledelig identitet og en tilknytning til det nordnorske.

Den fysiske utformingen av boka fortjener også å bli nevnt. Alt fra omslagsillustrasjon og valg av farger til den lommevennlige størrelsen og skrifttypen gir boka en estetisk helhet som kler den godt.

“Snart er det oss” er utgitt på Bokvennen forlag. ISBN 978 82-7488-257-7